Plantactie voor een groenere leefomgeving.

Op 11 november 2023 hebben we in samenwerking met de stad Brugge 260 bomen geplant in het Stadsbos Beisbroek. Hiermee wordt ons groene engagement tastbaar in de stad waar we diep geworteld zijn. Dit belicht niet alleen onze inzet voor een schonere omgeving, maar ook de verankering van sociale verantwoordelijkheid in het DNA van ons schoonmaakbedrijf. 

Bij Cleandienst NV geloven we in praktische betrokkenheid en duurzaamheid. In samenwerking met de stad hebben we op 11 November 2023 maar liefst 260 bomen geplant in het Stadsbos Beisbroek, waardoor het totale gebied nu 123 hectare beslaat.

Deze boomplantactie vertegenwoordigt meer dan alleen een uitbreiding van groen. Het toont onze inzet voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hoewel we bekend staan als een efficiënt schoonmaakbedrijf, gaan onze verantwoordelijkheden verder dan het reinigen van kantoorgebouwen en productieruimtes. We streven ernaar een positieve invloed uit te oefenen op de gemeenschap waarin we opereren. Niet alleen symboliseert dit onze toewijding aan een groenere toekomst maar ook onze erkenning van de wortels van onze oorsprong in Stad Brugge.

Onze kernwaarden, verwoord in de slogan "Gewoon, samen voor schoon", weerspiegelen onze bedrijfscultuur. 'Samen' benadrukt onze familiale verbondenheid en ons streven naar sterke relaties. 'Gewoon' staat voor onze aanpak, waarbij we eenvoud en duidelijkheid nastreven. 'Schoon' heeft een dubbele betekenis en verwijst enerzijds naar onze dienstverlening in schoonmaak, ruitenwas en industriële reiniging voor bedrijven maar anderzijds ook illustreert dit ons engagement voor een schonere samenleving, niet alleen als schoonmaakbedrijf. We begrijpen dat een gezonde omgeving zowel binnen als buiten niet alleen cruciaal is voor onze medewerkers en klanten, maar voor de hele stad Brugge.

Diepgeworteld in Brugge voelen we ons nauw verbonden met onze lokale gemeenschap. Het is voor ons vanzelfsprekend bij te dragen aan het behoud en de verbetering van onze stad. We moedigen niet alleen onze medewerkers aan om deel te nemen aan dergelijke initiatieven, maar stimuleren hen ook om in hun vrije tijd van de natuur te genieten.

Cleandienst NV blijft zich inzetten voor duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en hoogwaardige dienstverlening aan bedrijven in Brugge en daarbuiten. Samen met u werken we aan een schonere en groenere toekomst. Gewoon, Samen voor schoon.